25 stycznia Dyrektor szkoły wraz z nauczycielem TUK Panią Eweliną Krajewską prezentowali dorobek placówki oraz kierunki kształcenia . Oferta szkoły spotkała się z dużym zainteresowaniem.