Harmonogram organizacji egzaminów:

 

1. Harmonogram organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

(tzw. „stary egzamin”) – sesja letnia 2017r.

RATOWNIK MEDYCZNY – 322[06]:

ETAP PISEMNY:

 

12 czerwiec 2017r. (poniedziałek) - godz. 12.00 (czas trwania 120 minut) – sala 103

Do egzaminu przystępują absolwenci z kierunków: Ratownik medyczny

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (11.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

ETAP PRAKTYCZNY:

Egzamin odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa

13 czerwiec 2017r. (wtorek) – I zmiana - godz. 9.00 - (czas trwania 240 minut)

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (8.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb), ołówek, gumka, linijka, temperówka

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 

 

 2. Harmonogram organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- sesja II: czerwiec - lipiec 2017r.

w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu:

CZĘŚĆ PISEMNA:

20 czerwca 2017r. (wtorek) - godz. 12.00 (czas trwania 60 minut) – sala 1 (sala gimnastyczna)

Do egzaminu przystępują słuchacze z kierunku:

- Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A. 61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (11.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

- odzież ochronną

 

20 czerwca 2017r. (wtorek) - godz. 14.00 (czas trwania 60 minut) – sala 1 (sala gimnastyczna)

Do egzaminu przystępują słuchacze i absolwenci z kierunku:

- Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A. 62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,dłoni i stóp

- Technik masażysta – kwalifikacja Z. 01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (13.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

26 czerwca 2017r. (poniedziałek) - godz. 13.00 (czas trwania 120 minut) – sala 103

Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A. 61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (12.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- odzież ochronną i obuwie

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

29 czerwca 2017r. (czwartek) - (czas trwania 120 minut) – sala 214

I zmiana – godz. 8.00,  II zmiana – godz. 12.00, III zmiana – godz. 16.00

Technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A. 62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (7.30, 11.30, 15.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- odzież ochronną i obuwie

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

29 czerwca 2017r. (czwartek) - (czas trwania 120 minut) – sala 219

I zmiana – godz. 8.00, II zmiana – godz. 12.00

Technik masażysta - kwalifikacja Z.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu

Na egzamin należy stawić się minimum 30 minut wcześniej (7.30, 11.30).

Przy sobie należy mieć:

- dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem

- odzież ochronną i obuwie

- przybory do pisania: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom: świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 25 sierpnia 2017 r. (piątek).

 

 

 

"Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu"

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

*     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

 

 

 

*     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

 *     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 *     *     *     *     *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    *     *     *     *

 

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni  Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.